Füzyon ve Fisyon Nedir?

Enerji, insanın temel ihtiyaçlarının başında gelmektedir. Enerji olmadan yaşamımızı sürdürmemiz düşünülemez. Bu yüzden insanlar tarih boyunca farklı şekillerde enerji elde etme metotları kullanmışlardır. Kullanılan bu metotların birbirlerine göre bazı avantajları ve dezavantajları her zaman olmuştur. Bu yöntemlerden biri de nükleer enerjidir. Füzyon ve fisyon tepkimeleri nükleer enerjinin elde edilmesinde kullanılan tepkimelerdir.
Füzyon Nedir?


Füzyon, hidrojen izotoplarının milyon derecelerde birleşmesi ile enerji açığa çıkması olayıdır. Hidrojen elementi doğada kolaylıkla bulunabildiği için füzyon ile enerji üretiminde, ham madde gideri neredeyse hiç yoktur. Fakat deneysel metotlar ile geliştirilmeye çalışılan bu tepkime, enerji üretimi için kullanılamamaktadır. Çünkü atomların birleşebileceği bu kadar yüksek dereceler oluşturmak ve güvenli bir santral inşa etmek çok zordur. Bu yüzden şu anki nükleer enerji santrallerinde fisyon tepkimeleri kullanılmaktadır.Fisyon Nedir?


Fisyon, Uranyumun izotopları gibi ağır atomların nötron bombardımanı yardımıyla ikiye ayrılması olayıdır. Bu ayrılmayla çok büyük enerji açığa çıkmaktadır. Ayrılan çekirdek ile beraber serbest kalan nötronlar diğer çekirdekleri de tetikleyip zincir halinde tepkimeler meydana getirmektedir. Elde edilen yüksek enerji ve ısı ile buhar türbinlerinden enerji elde edilmektedir.
Fisyon reaksiyonları için kullanılan Uranyum elementi radyoaktiftir ve herhangi bir kazada istenmeyen durumlara yol açabilmektedir. Bu yüzden nükleer enerji bazı kesimler tarafından riskli görülmektedir. Fakat geliştirilen teknolojiler ve yapılan çalışmalar ile daha güvenilir sistemler oluşturulmuştur.


Sonuç olarak, füzyon ve fisyon tepkimeleri nükleer santrallerde enerji üretiminde kullanılan tepkimelerdir. Elde edilen enerji miktarı kullanılan kaynaklara bakıldığında çok yüksek değerdedir. Aynı miktarda enerjiyi üretmek için tonlarca fosil yakıt yakılması gerekmektedir. Fakat nükleer enerjinin güvenilirliği ve riskleri dolayısıyla iyi veya kötü bir enerji metodu olduğu tartışılmaktadır.
Share: