Sanayi Devrimi ve Makineleşme

Sanayi devrimi merkezi Avrupa olmak üzere 18.yüzyılda buharlı makinelerin ve diğer buluşların yapılmasıyla ortaya çıkmış ve Avrupa'nın gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Avrupa devletlerinde artan makineleşmeyle beraber, diğer dünya devletleri de bu gelişime ayak uydurmaya çalışmış ve sanayide makineleşme hız kazanmıştır.
       
       
Sanayi devriminin en büyük sebeplerinden biri nüfusun hızla artmasıyla birlikte tüketim mallarına olan ihtiyacın artmasıdır. Bu da beraberinde üretimde makineleşmeye ve daha yüksek sayılarda üretim kapasitelerine çıkılmasına ön ayak olmuştur. Ayrıca artan nüfus makineleşme için gereken iş gücünü karşılanmasını sağlamıştır.

Makineleşme ilk olarak buhar makinesi ile başladı. Buhar makinesinin geliştirilmesi ve diğer araçlara uygulanması ile devam etti. İlk buharlı makineyi Thomas Savers yaptı. Bu makine su altında kalan madenlerden su pompalanmasını sağlıyordu. Bu makinenin geliştirilmesi ve üretim makinelerine entegre edilmesi ile sanayide ilk makineleşme başlamış oldu. Buharlı makinelerin ilk entegre edildiği sistemler dokuma makineleri ve dokuma tezgahları gibi makinelerdi.


Gelişen teknoloji ve makineleşmeyle beraber ham madde ihtiyacı doğdu ve ülkeler ham medde ihtiyacın karşılamak için sömürge arayışına başladı. Buhar makinesinin gemilerde kullanılmasıyla deniz aşırı ülkelere gitmek daha da kolaylaştı. Devletler doğunun ve Afrika'nın zenginliklerini sömürmek için yarışa girdi. Sanayi devrimine adapte olan devletler ucuz olarak elde ettikleri ham maddeler ile yüksek sayıda üretim yapmaya başladılar. Ayrıca hem iş gücü hem de ham madde kaynağı olarak kullandıkları gelişmemiş ülkelere kendi ürünlerini satarak yeni pazarlar oluşturdular.

Makineleşme buhar makinesinin lokomotif ve diğer araçlarda kullanılmasıyla devam etti. Sanayi devriminin öncülüğünde yeni sistemler geliştirmeye başlandı. Telefonun da icadıyla birlikte ülkeler arasında sınırlar kalktı ve ticaret canlandı. İnsanların iletişimi ve ulaşımı daha kolay hale geldi. Tarım alanında insan gücü ile yapılan işleri daha kolay hale getiren icatlar, madenleri daha kolay çıkarmak için yeni araçlar yapıldı. Sanayi devrimi ve makineleşme her geçen gün devam etti. 

Gelişen teknoloji ve makineleşme ile beraber toplumda da bazı değişmeler meydana geldi. Maddi durumu iyi olan iş sahipleri pahalı makinelerle insan gücünün yapabileceğinden çok daha hızlı üretim yaptı ve zenginliklerine zenginlik kattı. Toplumda sınıf ayrılıkları oluştu .Gelişen sanayi ile birlikte köylerden kente göçler arttı. Şehirlerin kaldırabileceğinden fazla insan gelmesi çarpık kentleşmeye ve çevre kirliliğine neden oldu.
                  
Sonuç olarak, sanayi devrimi ve makineleşme insanlar üzerinde bazı olumlu ve olumsuz etkiler oluşturdu. Ancak sanayi devrimi ile günümüz teknolojisinin temelleri atıldı ve makineleşme devam etti. Günümüzde biz de her alanda makinelere ihtiyaç duyuyoruz ve çoğu işimizde de kullanıyoruz.
           
Share: