Teknik Resim Nedir? Ne İçin Kullanılır?Teknik Resim Malzemeleri Nelerdir?

Teknik Resim Nedir?

Teknik resim en genel tabirle bir dildir. Dünyanın her yerinde teknik resim kullanılır ve çok küçük farklar dışında aynıdır. Üretimi yapılacak malzemelerin veya yapıların üretimi yapılmadan önce kağıt üstünde ayrıntıları gösterilmesiyle yapılan resimdir. Çok büyük veya çok küçük cisimlerin teknik resmi yapılabilir. Birçok mühendislik dalında kullanılır. En çok kullanılan mühendislik dalları makine inşaat ve elektrik mühendisliğidir.Teknik resim önceleri özel tasarım masalarda çizilirken günümüzde bilgisayar ortamında 3 boyutlu tasarımlardan kolaylıkla çıkarılabilmektedir. Ayrıca sadece iki boyutta çizim yapılan programlar ile de uzun saatler uğraşmadan kolayca çizilebilmektedir. 


Teknik Resim Ne için Kullanılır?

Teknik resim üretim yapılmadan önce cisim hakkında bilgi sahibi olmak amacıyla yapılır. Üretimi yapılacak nesnelerin  üç boyutlu tasarımı yapılır ve teknik resmi çıkarılır. Genel olarak teknik resimlerde soldan, üstten ve önden olmak üzere üç görünüş bulunur.Bu sayede  cisim hakkında tam bilgi sahibi olunur. Bazen karışık çizimlerde ek çizimler ve kesit görünümleri gerekebilir. Fakat bazı malzemelerin teknik resimleri için üç görünüşünün de olması gerekmez. Üretim yapılabilmesi için üretimde çalışan elemanın teknik resimden parçanın ölçülerini görmesi yeterlidir.
          

Çizimlerde görüldüğü gibi cisimlerin ayrıntılarını perspektiften görmek daha zordur. Bu nedenle teknik resim bize kolaylık sağlar. Ayrıca çizmiş olduğumuz teknik resim tüm teknik resim eğitimi almış kişiler tarafından rahatça okunabilmelidir. Gereksiz ölçülendirmeden kaçınılmalı, en sade ve anlaşılır haliyle teknik resim oluşturulmalıdır. Görselimizdeki fazla ölçülendirmeler konunun daha anlaşılır olması içindir.


Teknik Resim Malzemeleri Nelerdir?

T cetveli 

Çizim düzleminde yatay ve dikey çizgilerin hızlıca çizgilerin hızlıca çizilmesini sağlar. Her ne kadar teknik resim günümüzde bilgisayar ortamında çizilse de el ile yapılan çizimler için T cetveli büyük hız kazandırır. Cetvelin baş kısmı masaya dayanır ve istenilen uzunlukta ve aralıkta yatay ve dikey çizgiler çizilebilir.
Gönye

Gönye çizilen herhangi bir doğru veya T cetvelini kullanarak açılı çizgiler çizilmesini sağlar. 30-60-90 ve 15-75-90 açılara sahip tipleri vardır. Ayrıca iki gönyenin birlikte kullanılmasıyla diğer açılar ile de çizim yapılabilir. En çok kullanılan teknik resim malzemelerindendir. Kenarlarından biri veya her ikisi ölçeklendirilmiş olabilir. Özel kullanıma uygun değişik açılarda gönye tasarlanabilmektedir.

Pergel

En çok bilinen teknik resim malzemelerinden biridir. İstenilen çapta ve büyüklükte daire çizilmesini sağlar. Pergel ile daire çizmek için cetvel yardım ile istenilen yarıçap ayarlanır. Daha sonra pergelin iğne uçlu kısmı çemberin merkezi olacak şekilde sabitlenir ve dairesel hareket verilerek çemberin çizilmesi sağlanır. Pergel ile sadece çember değil istenilen ölçülerde yaylar da çizilebilir. 


             

Daire Şablonu

Daire şablonu , pergel ile çizilemeyen küçük daireler ve kullanım rahatlığından dolayı daire çizimi için kullanılır. Daire şablonunda çizilmek istenen daire için belirtilen çap değerleri şablonda yer almaktadır. Daireyi çizmek için merkez belirlenir. Daha sonra merkez üzerinde yatay ve dikey yardımcı çizgiler çizilir. Şablonun çentikleri yardımcı çizgilere getirilerek daire çizilir. En çok kullanılan teknik resim malzemelerindendir. 
Çizim Kalemleri

Teknik resim çizmek için 0.3-0.5-0.7 gibi mekanik kalemler ve H-HB-2B gibi teknik resim kalemleri kullanılır. Farklı tipteki bu kalemler teknik çizim kurallarını uygulamak amacıyla tasarlanmıştır. Örnek vermek gerekirse bir parça çiziminde dış çizgiler 0,7 , diğer çizgiler 0,5 ve ölçülendirme çizgileri 0,3 ile çizilir. Bunun nedeni teknik resme bakıldığında daha kolay ve anlaşılır olması içindir.
Mekanik teknik resim kalemi seçerken uç tasarımının sağlam ve hareket etmeyen tarzda olması tavsiye edilir.

Sonuç olarak, teknik resim mühendislikte ve birçok alanda kullanılmakta ve iş yaşamında insanlara kolaylık sağlamaktadır. Günümüzde ise teknik resim gelişmiş ve teknolojik ortamda birçok program yardımıyla çizilebilir hale gelmiştir. Yazımızda teknik resmin ne olduğundan, ne için kullanıldığından ve malzemelerinden bahsetmeye çalıştık.

Share: