Doğalgazın Avantajları ve Dezavantajları

Fosil yakıtlardan biri olan doğalgaz, diğer fosil yakıtlar gibi hayvan ve bitki kalıntılarının çözünmesi ile oluşan renksiz, kokusuz ve zehirsiz bir gazdır. Doğalgazı ilk olarak kullanan millet Çin olarak bilinmektedir. Fakat mordern olarak ilk üretim ve kullanım ABD tarafından gerçekleştirilmiştir. Dağıtılması borular aracılığı ile gaz halinde yapılır. Ayrıca sıvı hale getirilip de dağıtılabilir. Fakat büyük miktarlar söz konusu olduğunda sıvı halinde taşıma tercih edilmez. Çünkü daha maliyetlidir.
Doğalgazın Avantajları


1. Doğalgaz zehirsiz bir gazdır. Fakat havaya %15-%20 civarında karışması kapalı alanlarda boğulmalara neden olabilir.
2. Doğalgaz, gaz olarak borularla transfer edilen bir yakıttır. Bu yüzden yatırım maliyetinden sonra, dağıtım için ayrıca maliyet gerektirmez.
3. Tutuşma sıcaklığı düşüktür. Ayrıca bir ön ısıtma gerektirmez.
4. Doğalgaz temiz bir yakıttır. Tam yanma sonrası herhangi bir kül, kurum vb bırakmaz.
5. Verimi %90'ın üzerindedir.
6. Otomasyona uygundur. İstenilen miktarlarda sıcaklık ve enerji kontrollü olarak elde edilir.
7. Basit sistemlerde düşük basınçlarda çalışır. Patlamalarda parçacık tesiri yapmaz.
8. Doğalgaz ortalama 0,6-0,8 yoğunluğa sahiptir. Havadan daha hafiftir. Bu yüzden sızıntılarda ilk olarak tavanda birikme yapar.
9. Doğalgaz ile devamlı enerji üretilebilir. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi gibi zamanla değişen değişkenlere bağlı değildir.
10. Kokusuz bir gazdır. Fakat sızıntılarda fark edilmesi amacıyla bazı bileşenler ile kokulandırılır.Doğalgazın Dezavantajları


1. Doğalgaz, diğer fosil yakıtlar gibi sınırlıdır ve belirli miktarda rezervi vardır.
2. Havaya belirli oranda karışması ile oksijen oranını azaltacağından dolayı boğulmalara neden olabilir.
3. Sızıntılar ve yanlış uygulamalar nedeniyle patlamalara neden olabilir.
4. Yanma sonrası oluşan azotlu bileşikler, diğer yakıtlara nazaran az da olsa, havayı kirletir ve sera etkisine neden olur.
5. Rezervi olmayan ülkeler açısından büyük miktarlarda kullanımı dışa bağımlılığı arttırır.
6. Yatırım maliyeti yüksektir. Depolanmadan boru hattıyla dağıtılır.
Share: