Lüle ve Yayıcı Nedir?

Lüle ve yayıcı termodinamikte sürekli akışlı açık sistemler olarak incelenen, kullanılan akışkanın basıncını ve hızını değiştirmekte kullanılan sistemlerdir. Pompa, motor vb. aksamlarda kullanıldığı gibi günlük yaşamda kullanılan birçok basit sistemde de karşımıza çıkmaktadır. Lüle ve yayıcılarda herhangi bir iş veya enerji değişimi yoktur. Fakat hızda değişim söz konusu olduğu için kinetik enerji değişimi meydana gelir ve hesaplamalar bu doğrultuda yapılmaktadır.


Lüle, çapı daralan konik şeklinde bir boruya benzemektedir. Lüle içerisine giren akışkanın hızı artar, basıncı ise azalır. Lüle için, akışkanın hızını artıran bahçe hortumu, fıskiyeler vb. örnekler verilebilir.

Yayıcı ise genişleyen konik şeklinde bir boruya benzemektedir. Yayıcı içerisine giren akışkanın hızı azalır, basıncı ise artar. Yayıcılar, hidrolik pompa, motor vb aksamlarda akışkanın hızını azaltıp, basınçlandırmak amacıyla kullanılır.


Share: