Birinci Dünya Savaşı'nda Kullanılan Teknolojiler

Birinci Dünya Savaşı, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, ilk etapta Almanlar ve Fransızlar arsında başlayan ve tüm dünyayı saran bir savaştır. Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojiler savaşın seyrini doğrudan etkilemiş, devletlerin birbiri üzerinde üstünlük kurmasını sağlamıştır. Bu teknolojiler zaman zaman silahlar ve toplar gibi teçhizatlar olurken kimi zaman büyük çapta filolar ve tanklar olmuştur. Bu yazımızda Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojileri ele alıp, bilgi vermeye çalışacağız.

               


Savaşlar teknolojinin gelişmesi açısından itici güce sahiptirler. Çünkü savaşlarda üstün gelmek isteyen devletler, daha etkili ve daha verimli sistemler geliştirmeye çalışırlar. Devlet bütçesinin çoğu üretime ve ar-ge çalışmalarına yatırılır. Bu da teknolojik faaliyetlerin ilerlemesine neden olmaktadır.Birinci Dünya Savaşında hayatını kaybedenlerin %60 civarı toplar ve makineli tüfekler ile öldüğü tahmin edilmektedir. Görüldüğü gibi teknolojinin savaşta üstünlük açısından ne kadar önemli olduğuna karar verebilirsiniz. Kullanılan silahların yanı sıra diğer teknolojilerde savaşta çok önemli rol oynamıştır. Demir yolları,uçaklar,denizaltılar,donanmalar,iletişim araçları bunların başında gelmektedir. Birinci Dünya Savaşında kullanılan teknolojileri ayrı ayrı ele almaya çalışalımDemir Yolları ve Raylı Sistem Teknolojisi


Birinci Dünya Savaşın'nda kullanılan teknolojilerden demir yolları ve raylı sistem araçları önemli yer tutuyordu. Çünkü savaş sırasında lojistik demek, her şey demekti. Birliklerin ve kullanılacak silahların aktarılması, askerlerin temel ihtiyaçların sağlanması için lojistik gerekiyordu. Özellikle ağır silahların ve topların taşınmasında da büyük kolaylık sağlıyordu. Her ne kadar diğer yollar ile de taşımacılık sağlansa da tren yolu kadar etkili değildi. Çünkü kış aylarında günlerce süren yağmurlardan sonra ilerlemeye çalışan araçlar çamura ve yağmura takılıyordu. Hatta uzun süren yağmurlardan sonra bazı zamanlar iki tarafta dinlenmeye geçiyor ve yağmurun etkilerinin geçmesini bekliyordu. Sonuç olarak daha iyi ve daha hızlı lojistik ağına sahip olan devletler savaşta avantajlı duruma geçiyordu.


Donanmalar ve Deniz Araçları Teknolojisi


Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojilerden olan donanmalar da savaşın seyrini değiştiren teknolojilerdendi. Almanya'nın Fransa'ya müdahalesinden sonra, Fransa Birleşik Krallıktan yardım talebinde bulunmuştu. Birleşik Krallık asker açısından çok kalabalık olmasa da ada ülkesi olduğu için donanması oldukça gelişmiş bir devletti. Yani Birleşik Krallığın tehdit altında olması için ilk olarak donanmasının geçilmesi gerekiyordu ve bu da çok mümkün değildi. Almanya'da savaş öncesi ve sırasında donanmaya bir hayli yatırım yapmıştı ve bu yatırım bazı çevreler tarafından gereksiz görülüyordu. Çünkü Birleşik Krallığın deniz gücü ile başa çıkmak bir hayli zordu.

               


Almanya donanmaya yaptığı yatırımlar ile donanmasına çok sayıda denizaltı kazandırmıştı. Alman denizaltıları ağır, yavaş hareket eden fakat zırhı dayanıklı deniz araçlarıydı. İngilizlerin donanması ise daha hızlı ve silahlarla donanmış filolardan oluşuyordu. İngiltere, donanmasını kullanarak sömürgelerinden asker ve temel ihtiyaç takviyesi yapabiliyordu. Almanlar ise denizaltıları ile mümkün olduğunca zayiat verdirmeye çalışıyordu.
Bilindiği gibi eşsiz zaferlerden biri olan Çanakkale Savaşı'nda da İtilaf Devletleri ilk etapta zırhlı filolarıyla boğazın iki yanını top yağmuruna tutarak geçmeye çalışmış, fakat Nusret Mayın Gemisi tarafından döşenmiş mayınlar ve topçu birliklerimizin isabetli atışlarıyla Çanakkale geçit vermemişti. Oysa İtilaf Devletleri güçlü donanması ve uzun menzilli toplarıyla boğazı geçebileceğini düşünüyordu.Hava Araçları Teknolojisi


Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojilerden savaş uçakları keşif, saldırı ve propaganda gibi amaçlarla çokça kullanıldı. Aslında havacılık tarihinin başlamasının üzerinden çok geçmemişti. Savaş konusunda etkili olmasa da savaş alanlarını gözlemlemek ve keşif yapmak, hava araçlarını önemli teknolojilerden biri haline getiriyordu.Hava araçlarının en çok kullanım nedeni keşif yapmaktı. Toplar bombalamaya başlamadan önce keşif uçakları düşman mevzilerini dolaşıyor ve topçu birliklerine bilgi sağlıyordu. Böylelikle topçular daha isabetli atışlar yapabiliyor ve düşmana ağır zaiyatlar verebiliyordu .Ayrıca birliklerin hareketlerini ve yerleşimini gözlemleyebilen uçaklar, düşman birliklerin nasıl saldırı düzenleyecekleri ve taktikleri hakkında önemli bilgiler ediniyordu.


             Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan hava araçlarının bir diğer amacı propagandaydı. Uçak tarafından düşman birliklerine gönderilen caydırıcı veya yanıltıcı bildiriler düşman birliklerin psikolojik olarak etkilenmesine neden oluyordu. Bunun bilinen örneklerinden birisi yine Çanakkale Savaşı'nda Anzaklar için hazırlanan bildiridir. Bildiride kısaca Anzaklara kazanamayacaklarını, evlerinden uzakta burada İngilizlerin isteklerine alet olduklarından bahsetmekteydi.Savaş Topları ve Ateşli Silah Teknolojisi


Birinci Dünya Savaşı'nda kullanılan teknolojilerden biri de savaş toplarıydı. Yazımızın başında belirttiğimiz gibi, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybedenlerin %60'a yakını top atışları nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Almanlar özellikle Howitzer adı verilen obüslerle düşmana birçok zayiat verdirmişlerdi.

             Ağır toplar savaşta çıkmaza giren noktalarda en çok başvurulan yöntemlerden olmuştu. Birliklerin ilerlemesi amacıyla öncelikle düşman mevzileri yoğun top atışına tutulur daha sonra ilerleme katedilmeye çalışılırdı. Top atışlarından korunmak amacıyla sığınaklar ve yer altı tünelleri kazılıyordu. Savaş topları günümüzde hala geliştirilerek kullanılmaya devam edilen savaş teknolojisidir. Ülkemizin de Fırtına ve Panter isimli savaş topları bulunmaktadır.


Sonuç olarak, Birinci Dünya savaşı 1914-1918 yıllarında gerçekleşen ve sonucunda İtilaf Devletleri'nin kazanması ile sonuçlanan bir cihan harbidir. Bu savaştan sonra Almanya'ya imzalatılan ağır anlaşmalar ilerleyen yıllarda Nazi Almanya'sını doğuracak ve İkinci Dünya Savaşı'na neden olacaktı. Bizde bu savaşta kullanılan teknolojiler ile ilgili sizler için bilgiler vermeye çalıştık. Siz de eksik veya yanlış gördüğünüz noktalar için yorumda bulunabilirsiniz.
Share: