Matlab ile Türev ve İntegral Alma

Matlab ile karmaşık matematik problemlerini kolayca çözebileceğimizi daha önceki yazılarımızda da bahsetmiştik.Bu yazımızda da matlab ile türev ve integral almayı anlatmaya çalışacağız.

Matlabda değişkenlerimizi ''syms'' komutu ile giriyoruz.Bu komut ile denklemimizdeki değişkenleri atayabiliriz.Örneğin x değişkenine bağlı bir polinom tanımlamadan önce syms komutu ile değişkenimizi tanımlamamız gerekir.

Asıl konumuza geçmeden önce türev ve integral komutlarını da öğrenelim.Türev almak için ''diff''' komutunu, integral almak için ise ''int'' komutunu kullanacağız.

Matlab ile Türev Alma


-Öncelikle syms komutu ile değişkenimizi tanımlarız.
-Türevini almak istediğimiz fonksiyonu tanımlarız.
-Son olarakta "diff" komutu ile türevimizi alırız.

Bir örnekle açıklamaya çalışalım. Polinomumuz (x^2+2x) olsun.Örneğimizi editöre koplayarak test edebilirsiniz.

syms x
f=x^2+2*x
diff(f)

Sonucumuz aşağıdaki gibi çıkmaktadır.

=2*x+2Matlab ile İntegral Alma


Matlab ile integral almak matlab ile türev almaya benzemektedir.

-syms komutu ile değişken tanımlanır.
-İntegralini almak istediğimiz polinom tanımlanır.
-"int" komutu ile integralimizi alırız.

Bu komutuda bir örnekle açıklayalım.

syms x
f=2*x+5
int(x)

Sonucumuz aşağıdaki gibi olacaktır. Sadeleştirme yaparak sonucun doğru olduğunu sağlayabilirsiniz.

=x^2+5*x

Ayrıca türev ve integral komutlarını alt alta yazarak da aynı anda hem türev hem integral komutlarını çalıştırabilirsiniz.

Sonuç olarak, yazımızda matlab ile türev ve integral alma ile ilgili örnekler vermeye çalıştık.Görüş veya sorularınızı bize yazarak iletebilirsiniz.
Share: