Isı ve Sıcaklık Arasındaki Fark Nedir?

Isı bir enerji çeşidi midir? Odanın sıcaklığı mı ısısı mı demeliyiz? Isı ölçülebilen bir değer midir? Günlük hayatta da karşımıza çıkan bu kavramlar herkes tarafından kolaylıkla karıştırılabilmektedir. Çünkü birbirine çok yakın olan bu kavramlar, kulaktan dolma bilgilerin dolaşmasıyla iyiden iyiye içinden çıkılmaz hale gelmektedir. Peki nedir bu kavramlar?Isı, enerji transfer biçimidir. Simgesi 'Q' ve birimi 'joule' dür. Her ne kadar birimi enerji birimi ile aynı olsa da, ısı için direk olarak enerji çeşididir diyemeyiz. Çünkü ısı, ısı transferinin olmadığı durumda bir anlam ifade etmez. Isıyı ölçmek için kalorimetre kabı kullanılır ve bu ölçümde, ısı transferi sırasında meydana gelen enerji akışından faydalanır.
Isının diğer bir birimi de kalori (cal) dir. Suyun sıcaklığını bir derece arttırmak için gereken ısı bir kaloridir. Kalori yaklaşık 4 joule dür. Yani herhangi bir ısı transferi sırasında suyun derecesi 1 derece artarsa 1 kalorilik ısı geçişi sağlanmış olur.

Sıcaklık, bir cisimdeki moleküllerin ortalama sıcaklığıdır.Başka bir deyişle bir moleküllerin sahip olduğu ortalama kinetik enerjidir. Bir cismin sıcaklığı ısıtılarak, yani enerji transferi yapılarak arttırılabilir. Böylelikle moleküllerin kinetik enerjileri artar ve bir molekülün sahip olduğu kinetik enerji de artar ve sıcaklık artmış olur.
Isı transferi sıcaklık farkı nedeniyle meydana gelir. Isı transferi sıcak olan cisimden soğuk olan cisme doğrudur. Sıcaklık farkı ne kadar fazla olursa o kadar hızlı ve fazla olur. Birbirine yakın sıcaklıkta olan cisimlerde daha yavaş ve daha az olur. Tabi bu durumu etkileyen yüzey alanı, iletim katsayısı gibi etkenler de vardır. Isı değiştiriciler ve bir çok ısıl sistem bu geçişin verimi ve diğer verilerin yardımıyla tasarlanır.


Share: